Årsrapport for Harboes Bryggeri A/S – 2023/24

June 27, 2024 at 2:41 PM CEST

Stigende omsætning og resultater i tråd med de senest udmeldte forventninger

  • Nettoomsætningen steg med 12% til 1.817 mio. kr.
  • EBITDA for 2023/24 blev på 158 mio. kr. mod 85 mio. kr. sidste regnskabsår. Det svarer til de senest udmeldte forventninger om et EBITDA i intervallet 155 - 165 mio. kr. EBITDA-marginen blev på 8,7%.
  • Indtjeningsfremgangen er primært drevet af forbedret produktmiks i begge forretningsområder og gennemførte effektiviseringer i produktion og forsyningskæder.
  • Resultat før skat blev 68 mio. kr., hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger i intervallet 65 - 75 mio. kr.
  • Årets resultat efter skat blev 55 mio. kr.
  • Pengestrømme fra driften blev 182 mio. kr., hvilket var påvirket af stigende omsætning og ændring i arbejdskapital.
  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 22. august 2024, at der udbetales udbytte på 2,00 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2023/24.


Harboes CEO Søren Malling udtaler i forbindelse med årsrapporten:

”Vi er tilfredse med udviklingen i resultaterne i 2023/24, og fremgangen var drevet af øget forretningsomfang i begge forretningsområder og alle vores tre geografiske segmenter.

Som led i vores strategi har vi på de interne linjer intensivt fokus på at effektivisere og optimere i alle dele af produktion og forsyningskæder, og indsatsen har i 2023/24 bidraget med betydelige omkostningsbesparelser.”


Forventninger til 2024/25

Der vil være fokus på etablering af tættere relationer til forbrugerne via vores mærker. Der vil samtidig være fokus på at styrke de eksisterende markedspositioner og fortsat værdiudvikling i produktsortiment og emballager med henblik på at stimulere salget og bidrage til at øge både omsætning og indtjening.

I Beverage Danmark vil der blive fokuseret på at fastholde og udbygge de veletablerede positioner med Harboe-mærket og EGO-sodavandsmærket og samtidig styrke eksponeringen i detailhandlen.

I Beverage Tyskland vil der forsat være fokus på etablering af nye kundeaftaler om større volumener, samt udvikling af produkter, der imødekommer efterspørgslen.

I Beverage på eksportmarkederne vil der blive bygget videre på det positive momentum for både maltdrik-mærket, Hyper Malt, og bryggeriets øl-mærker gennem fortsat udvikling af samarbejdet med distributører.

Harboe Ingredients vil i det kommende år fokusere indsatsen på fortsat udvikling af eksisterende kunderelationer og det videre arbejde med at identificere nye anvendelsesmuligheder for ingredienser i samarbejde med kunderne.

På de indre linjer vil der være fokus på at fastholde høj leveringssikkerhed samt et fortsat fokus på optimering og langsigtet effektivisering blandt andet ved større investeringer i produktionen.

Samlet set forventer Harboe en positiv udvikling i EBITDA, som forventes at blive i niveauet 150 – 190 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 60 – 100 mio. kr. Det svarer til de forventninger, som blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 11, den 25. april 2024.


Forventningerne er baseret på følgende overordnede forudsætninger:

  • Videreudvikling af begge forretningsområder (Beverage og Ingredients)
  • Fortsatte effektiviseringer og omkostningsbesparelser i produktion og forsyningskæder med henblik på at sikre fortsat konkurrencedygtige salgspriser og styrket indtjening.

Forudsætningerne er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2023/24.


For yderligere information

Bernhard Griese
Formand for bestyrelsen
Telefon: 58 16 88 88


Simon Andersson
CFO
Telefon: 29 23 00 36Vedhæftede filer