Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S

August 20, 2020 at 4:00 PM CEST

I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdt i Harboes Bryggeri A/S den 20. august 2020 skal det oplyses, at der efterfølgende blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Bernhard Griese som formand og Mads O. Krage som næstformand.

Desuden konstituerede bestyrelsen sig i følgende udvalg:

  • Revisionsudvalg: de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Bernhard Griese, Mads O. Krage, Poul Møller, Claus Bayer, Bettina Køhlert og Ruth Schade, med sidst nævnte som formand.
  • Vederlagsudvalg: Mads O. Krage, Bernhard Griese og Claus Bayer, med sidst nævnte som formand.
  • Nomineringsudvalg: Bernhard Griese, Claus Bayer, Ruth Schade, og Bettina Køhlert, med sidst nævnte som formand.

Bestyrelsen ser herefter ud som i vedlagte præsentation.

Vedhæftet fil