logo

Harboes Bryggeri A/S - Delårsrapport for 1. halvår 2021/22

December 2, 2021 at 12:38 PM CET

Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt den følgende delårsrapport for 1. halvår 2021/22.

Skælskør, den 2. december 2021
Bernhard Griese, Formand & Claus Christian Bayer, Næstformand

Administrerende direktør Søren Malling udtaler i den forbindelse:

”Vi glæder os over, at vores salg stadig udvikler sig positivt særligt drevet af eksportmarkederne, hvor et målrettet salgsarbejde sikrer fremgang med både eksisterende og nye kunder i samtlige regioner. Men vi må også konstatere, at de aktuelle  udfordringer med knaphed på råvarer, stigende råvarepriser og begrænsninger i fragtkapaciteten påvirker både afsætning og indtjening i Q2. Vi har fuld fokus på at agere så effektivt som muligt under de givne markedsvilkår og har også i Q2 gennemført optimeringer af både faste omkostninger og enhedsomkostninger på vores produktsortiment. Samtidig er vi i tæt dialog med kunderne om implementering af nødvendige prisforhøjelser som følge af den generelle råvareprisstigning og prisinflation på tværs af markederne. Vi forventer, at disse forhold vil fortsætte med at påvirke selskabet i den resterende del af året, og med dette indregnet fastholder vi derfor forventningerne til hele året.

Vi arbejder fortsat målrettet på at få skabt et nyt positivt momentum, og vi har også i kvartalet investeret i fremadrettede markedsføringstiltag og fortsatte effektiviseringer af både produktion og supply chain, som vi gradvist vil se resultaterne af. Vi har derfor positive forventninger til den fortsatte udvikling og glæder os over en organisation, der hver dag leverer en solid indsats for at skabe de ønskede resultater.”

For yderligere information:
CFO Michael Møller Jensen
Telefon: 22 10 05 94


Vedhæftet fil