Harboes Bryggeri A/S - Halvårsrapport 2019-2020

December 12, 2019 at 3:28 PM CET


Bestyrelsesformand Bernhard Griese udtaler i forbindelse med halvårsrapporten:

"Første halvårs resultat er ikke tilfredsstillende. Vi har været udfordret af vanskelige markedsbetingelser og ekstraordinære begivenheder, som belaster både omsætning og indtjening. Det har særligt været omsætningen af vores egne brands, som ikke har udviklet sig som ventet, og vi arbejder målrettet med at rette op på og håndtere de markedsmæssige udfordringerr.

Vi har en række initiativer i gang med henblik på at sikre, at vi i andet halvår får genskabt væksten i salget af egne brands.

Vi har fokus på reduktion af omkostningerne samtidig med, at vi har sat gang i et nyt effektiviseringsprogram, som vil blive inplementeret successivt over de kommende år.

Initiativerne skal sikre, at vi får realiseret potentialet i vores produkter og egne brands og genskabt værdiskabelsen til vores aktionærer."

Vedhæftet fil