Indkaldelse til generalforsamling 2019

August 9, 2019 at 3:55 PM CEST


Ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 21. august 2019, kl. 10:00 på Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør,

Bilag til dagsordenens pkt. 5 : Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 15.2 er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af :
Bernhard Griese, Søren Stampe, Mads Ole Krage, Søren Malling og Poul Calmer Møller.

For oplysninger om bestyrelsens ledelseshverv henvises til medsendte beskrivelse.Vedhæftet fil