logo

Meddelelse om ledende medarbejders transaktion

March 30, 2022 at 2:46 PM CEST

Ledende medarbejders transaktioner med Harboe-aktier

Indberetning i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a, af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Harboe-aktier:

Transaktionen vedrører bestyrelsesformand Bernhard Grieses køb af 27.200 stk. A-aktier.

For yderligere oplysninger se vedhæftede fil.

Kontakt:
Michael Møller Jensen
+45 58168888
mmj@harboe.com

Selskabsmeddelelse nr. 15 - 2021/22

Vedhæftet fil