Omstrukturering af internationalt salg og markedsføring, gennemfører effektiviseringer og styrker ledelsen

January 30, 2020 at 3:54 PM CET

Bestyrelsesformand Bernhard Griese udtaler:

”Vores resultater i indeværende regnskabsår har ikke været tilfredsstillende. Derfor arbejder vi meget systematisk med at foretage de nødvendige tilpasninger og effektiviseringer, som kan sikre grundlaget for markant forbedrede resultater i 2020/2021 – og en bæredygtig vækst og værdiskabelse over de kommende år. Vi kommer til at arbejde på en række forskellige indsatsområder på tværs af koncernen for at optimere drift og indtjening – og det vil kræve en stærk og koordineret indsats fra vores nye direktion og øvrige ledelsesteam i koncernen. Vi oplever en solid opbakning i hele organisationen, og vi har i bestyrelsen stor tillid til, at vi kan skabe de nødvendige resultater”.  


Vedhæftet fil