logo

Periodemeddelelse Q3 2021/2022

March 10, 2022 at 1:21 PM CET

Harboes Bryggeri A/S - Periodemeddelelse Q3 2021/2022

Administrerende direktør Søren Malling udtaler i den forbindelse:

”Vi glæder os over, at vi i et salgsmæssigt udfordrende kvartal forsat kan realisere en omsætning, som er i vækst i forhold til året før. Det er resultatet af en målrettet indsats for at navigere bedst muligt i en markedssituation, hvor både flaskehalse i forsyningskæderne og konkurrencesituationen generelt påvirker potentialet. Med markant stigende effekt fra Q3 er de højere energi- samt råvare- og emballagepriser slået igennem, og det påvirker indtjeningen i kvartalet, som er utilfredsstillende. Vi har fuld fokus på at agere så effektivt som muligt under de givne markedsvilkår, herunder blandt andet gennem tæt dialog med kunderne om implementering af nødvendige prisforhøjelser til imødegåelse af den generelle råvareprisstigning og prisinflation på tværs af markederne. De aktuelle geopolitiske meget usikre forhold skaber yderligere usikkerheder, og vi forventer, at disse forhold vil fortsætte med at påvirke selskabet i den resterende del af regnskabsåret, og med dette indregnet kan vi præcisere forventningerne til hele året inden for det i meddelelsen af 21. januar justerede interval.

Vi arbejder dog fortsat målrettet på at få skabt et nyt positivt momentum, og vi har også i kvartalet investeret i fremadrettede markedsføringstiltag og fortsatte effektiviseringer af både produktion og supply chain, som vi gradvist vil se resultaterne af. Vi fastholder derfor vor es langsigtede mål og glæder os over en organisation, der hver dag leverer en solid indsats for at skabe de ønskede resultater.”

For yderligere information:
CFO Michael Møller Jensen
Telefon: 22 10 05 94

Vedhæftet fil