logo

Bestyrelsen

 • Bernhard Griese (1941)

  Formand for bestyrelsen
  Bernhard Griese

  Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986. Genvalgt i 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

  2020 og 2021. Valgperioden udløber i 2022.

  Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør og blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden. Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986 – en post han varetog frem

  til 2019. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med et stort fokus på innovation er et væsentligt aktiv i bestyrel- sen og har været en drivkraft i koncernens mål- rettede tilgang til nye vækstmarkeder, løbende effektiviseringer, opgradering af produktionen og udvikling af nye produkter og brands.

  Medlem af revisionsudvalget, nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

  Beholdning af Harboe-aktier: 336.022 stk.

   

  BESTYRELSESPOSTER

  Visbjerggården A/S (formand) Keldernæs A/S

  Danfrugt Skælskør A/S (formand) Bernd Griese Holding ApS

   

  DIREKTIONSPOSTER

  Keldernæs A/S

  Bernd Griese Holding ApS

  Agrar Produktion Niendorf GmbH, Tyskland

  • Claus Christian Bayer (1957)

   Næstformand for bestyrelsen
   Bayer (1957)

   Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. Genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2022.

   Claus Bayer er uddannet akademiøkonom fra Niels Brock og MBA fra Harvard Business School. Claus Bayer har siden 2012 drevet selvstændig rådgiv- ningsvirksomhed inden for Corporate Finance, hvor han har assisteret ved virksomhedshandler, værdian- sættelser og omstrukturering af ejerskab. Fra 2007

   til 2012 var han ansat som vicedirektør og Head of M&A i Royal Unibrew, hvor han var bredt involveret i virksomhedens vellykkede turn-around. Claus Bayers kendskab til bryggeriindustrien, erfaring med

   turn-around, restrukturering og strategiarbejde er et vigtigt bidrag til arbejdet i bestyrelsen.

   Formand for vederlagsudvalget.

   Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget. Beholdning af Harboe-aktier: 10.000 stk.

    

   ØVRIGE LEDELSESHVERV

   Direktør, Pinehill ApS

    

   BESTYRELSESPOSTER

   Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

   • Bettina Køhlert (1964)

    Køhlert (1964)

    Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020 (Har inden for de seneste 5 år ydet rådgivning til Harboes Bryggeri A/S). Genvalgt i 2021.

    Valgperioden udløber i 2022.

    Bettina Køhlert er uddannet cand.scient.soc (erhvervs- økonomi/public relations) fra Roskilde Universitet og har gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse. Bettina Køhlert har gennem en årrække drevet rådgivningsvirksomhed med fokus på finansiel kommunikation og investor relations og har rådgivet en bred vifte af børsnoterede selskaber om deres

    investorkommunikation og i forbindelse med en lang række virksomhedshandler og finansielle transaktioner. Bettina Køhlert var tidligere ansat i ISS-koncernens børsnoterede moderselskab og var i en periode medarbejdervalgt i ISS’ bestyrelse. Bettina Køhlerts erfaring med finansiel kommunikation og compliance i børsnoterede selskaber er et vigtigt bidrag til bestyrel- sens arbejde.

    Formand for nomineringsudvalget. Medlem af revisionsudvalget.

    Beholdning af Harboe-aktier: 1.402 stk.

     

    ØVRIGE LEDELSESHVERV

    Direktør/partner i Guidance ApS

    • Ruth Schade (1951)

     Ruth Schade (1951)

     Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. (Tidligere koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S). Genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2022.

     Ruth Schade er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og merkonom, har taget studier i HD, bæredygtighed og FN’s verdensmål samt gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse. Ruth Schade har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1980, hvor hun har haft en række ledelsesstillinger, senest som

     koncerndirektør frem til april 2020. Ruth Schade har været involveret i alle dele af Harboes kommercielle og strategiske udvikling og har inden sin fratræden været drivkraft i formuleringen af en ny CSR- strategi. Ruth Schades erfaring og betydelige indsigt i koncernen sikrer kontinuitet og et vigtigt bidrag til bestyrelsens arbejde.

     Formand for revisionsudvalget. Medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

     Beholdning af Harboe-aktier: 5.440 stk.

      

     BESTYRELSESPOSTER

     Sund og Bælt Holding A/S Danfrugt Skælskør A/S Visbjerggården A/S Keldernæs A/S

     • Sabine Disse (1976)

      Sabine

      Tysk statsborger

      Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2021. Valgperioden udløber i 2022.

      Sabine Disse er MSc i Business Administration fra Friedrich-Alexander Universität og har gennemført Cambridge University’s General Management Pro- gramme. Sabine Disse har siden 2020 været CFO i Intersnack i Tyskland, et datterselskab i Intersnack Group, som producerer og markedsfører snackproduk- ter i hele Europa. Fra 2013-2018 var hun finansdirektør for snack nødder-forretningen i Tyskland og fra

      2018-2020 spillede hun en central rolle i den finansielle

      tilrettelæggelse og udrulning af et fælles ERP-system for Intersnack-gruppen. Fra 2008-2013 var hun CFO i den internationale bryggerivirksomhed under Warsteiner Group, der er et af Europas største privatejede bryggerier i Tyskland. Som led i denne funktion varetog hun en række ledelses- og bestyrelses- poster i Warsteiners datterselskaber verden over.

      Sabine Disse har en betydelig indsigt i det tyske marked for FMCG inden for føde- og drikkevarer og en bred international erfaring fra industrien. I tillæg hertil vil hendes stærke finansielle baggrund som CFO og medlem af ledelsen i de virksomheder, hun har arbejdet for, blive en værdifuld tilføjelse til Harboes bestyrelse.

      Medlem af revisionsudvalget.

       

      LEDELSESPOSTER

      CFO, Intersnack Tyskland

      • Jakob Skovgaard (1974)

       Jakob

       Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2021. Valgperioden udløber i 2022.

       Jakob Skovgaard er uddannet cand.polyt fra Danmarks Tekniske Universitet og har gennemført INSEAD’s Executive Board Programme. Jakob Skovgaard har siden 2020 drevet selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for bl.a. strategi, marketing og digital transformation. Han var fra 2004 til 2017 ansat i Arla Foods, hvor han arbejdede

       med international strategiudvikling og fik siden globalt ansvar for vækst og afsætning af koncernens kategori for ost. I 2017 kom Jakob Skovgaard til Danish Crown Foods, hvor han blev direktør for koncernens aktiviteter i Danmark. Jakob Skovgaards store kendskab til globalt salg og markedsføring, forbrugertrends og innovation samt erfaring med det danske retail marked, forretningsudvikling og digital transformation vil være et værdifuldt bidrag til Harboes bestyrelse.

       Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget.

        

       ØVRIGE LEDELSESHVERV

       Direktør Skovgaard Mgt.

        

       BESTYRELSESPOSTER

       Casefair

       • Jens Bjarne Søndergaard Jensen (1955)

        Jens Bjarne Søndergaard Jensen

        Valgt af medarbejderne i Harboes Bryggeri A/S.

        Genvalgt i 2008, 2012 og 2018. Valgperioden udløber i 2022.

        Jens Bjarne Søndergaard Jensen er truckfører og har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1983. Han har i en årrække været valgt blandt medarbejderne som tillidsrepræsentant.

        Beholdning af Harboe-aktier: 111 stk.