Selskabsledelse

 • Bernhard Griese

  Administrerende Direktør (1941)
  Bernhard Griese

  Positivt underliggende momentum og fastholdelse af strategisk fokus

   

  Vores strategiske fokus på markedsføringen af Harboes egne brands gav også i det forgangne regnskabsår gode resultater og sikrede fortsat fremgang i omsætningen. Den stigende anerkendelse af vores produkter og brands understøtter den strategiske retning – og vi vil også i de kommende år investere i fortsat internationalt salg og markedsføring. Vi glæder os over væksten, og resultaterne på EBITDA-niveau er i tråd med vores oprindelige forventninger til året. Vi blev godt hjulpet på vej af den særdeles gode sommer i starten af regnskabsåret – og det danske marked især leverede et betydelig bidrag til den positive udvikling.

  Til gengæld er udviklingen i vores estiske virksomhed blevet stadig mere udfordrende over de seneste år.

  Vi har haft fokus på at tilpasse aktiviteterne til de hastigt forværrede markedsforhold, og vores medarbejdere har gjort en stor indsats for at omstille produktion og markedsføring i tråd hermed. Alligevel trak aktiviteterne
  også i indeværende regnskabsår ned på indtjeningen – og de fortsat negative resultater betød, at vi i juni 2019 endegyldigt besluttede at nedskrive 11,5 mio. kr. af værdien i vores investering i selskabet.

  Det er særdeles utilfredsstillende, at vi skulle nå dertil – og konsekvensen er, at vi kommer ud med et underskud før skat i regnskabsåret 2018/2019. Vi arbejder på en yderligere rekonstruktion af aktiviteterne, og vi forventer gradvist at kunne reducere omkostningerne. Den fulde effekt heraf forventes dog først at kunne realiseres i regnskabsåret 2020/2021. I mellemtiden fastholder vi salget af vores produkter og brands på de baltiske markeder – herunder ikke mindst vores estiske Puls-brand, som fortsat nyder anerkendelse – også på andre af vores internationale markeder.

  Årets resultat lever ikke op til de ambitioner om værdiskabelse, som vi har formuleret i vores strategi og finansielle målsætninger. Men de underliggende resultater viser, at vi fortsat har momentum på vores strategiske fokusområder – og det ønsker vi at bygge positivt videre på i de kommende år.

  Derfor fastholder vi det strategiske fokus på at skabe fortsat vækst i omsætningen af vores egne brands.

  Vi arbejder videre på de gode relationer til kunderne med fokus på en fortsat konsolidering af vores solide position på de nordeuropæiske markeder for private label.

  Og vi vil videreføre indsatsen for at udbygge aktiviteterne inden for maltbaserede ingredienser til føde- og drikkevareindustrien i Europa.

  Vi forventer, at indsatsen vil føre til positive resultater i det kommende år med sorte tal på bundlinjen. Resultaterne skal skabes i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere – og med den store og engagerede indsats fra vores dygtige medarbejdere, som vi oplever hver dag – og som er helt afgørende for, at vi kan skabe bæredygtig og langsigtet værdi i Harboes Bryggeri A/S.

   

  Bernhard Griese

  Adm. direktør